EUTECH

Úvod

Spoločnosť EUTECH a.s. je súkromnou obchodnou spoločnosťou so zameraním na inžiniersku činnosť a konzultačné služby v oblastiach budovania environmentálnej infraštruktúry, vodohospodárskych stavieb, pozemných stavieb a dopravnej infraštruktúry.

 

Víziou našej spoločnosti je poskytovať služby najvyššej kvality v oblasti inžiniersko-konzultačnej činnosti, stavebného dozoru a súvisiaceho technického poradenstva v zmysle legislatívy platnej na Slovensku a Európskej únii.

 

Tím zamestnancov spoločnosti je zložený z odborníkov so skúsenosťami z veľkých investičných projektov realizovaných v Slovenskej republike, štátoch EÚ a Blízkeho východu.

 

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality podľa STN EN ISO 9001:2008.

Ciele spoločnosti sú stanovené tak, aby spokojnosť zákazníka bola vždy na prvom mieste.

 

Ing. Marián Boga
Predseda predstavenstva

Posunúť horePosunúť hore