Referencie činnosti a služieb našej spoločnosti

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň

 • Začiatok prác: 12/2013
 • Ukončenie prác: 12/2015
 • Investičné náklady: 177,96 mil. EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 • Zhotoviteľ: Strabag, s.r.o., Doprastav, a.s., VÁHOSTAV – SK, a.s
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru ako hlavný člen „Inžinierskeho združenia Eutech-ESP-EUROUT – R2“ spoločností EUTECH a.s., ESP Consult, s.r.o., EUROUT, Kft.

Popis:

Predmetný úsek s celkovou dĺžkou 10 380 m začína križovatkou Pstruša, kde sa napája na predchádzajúci úsek a cestu I/50. Pokračuje údolím toku Slatiny v súbehu s cestou I/50 a železničnou traťou. Trasa je vedená mimo obcí Vígľaš, Stožok, Detva. Končí pred obcou Kriváň rovnomennou križovatkou. Predmetný úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša-Kriváň patrí do koridoru rýchlostnej cesty R2 Trenčín križovatka D1 - Prievidza - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava – Košice. V rámci výstavby predmetného úseku sa budú realizovať 3 križovatky a 13 mostov.

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)

 • Začiatok prác: 06/2014
 • Ukončenie prác: 06/2017
 • Investičné náklady: 254,9 mil. EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 • Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Hochtief CZ a.s., STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru ako vedúci člen „Inžinierskeho združenia EUTECH&ESP&MÜLLER&API – D3“ spoločností EUTECH, a.s., ESP Consult, s.r.o., Müller+Hereth GmbH, AP Investing SK, s.r.o., v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha)

Popis:

Predmetný úsek má dĺžku 4 250 m. Jeho začiatok je v priamom napojení na úsek D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov. Následne pokračuje premostením Hričovskej priehrady estakádou a tunelom Považský Chlmec. Končí priamym napojením na nasledujúci úsek diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. Objekty na tomto úseku: križovatka, dva mosty, tunel Považský Chlmec (2 218 m), odpočívadlo. Predmetná stavba je líniová stavba, ktorá je vedená intravilánom a extravilánom obcí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec a Budatín.

D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II.etapa

 • Začiatok prác: 12/2017
 • Ukončenie prác: trvá
 • Investičné náklady: 13,9 mil. EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebnotechnického dozoru v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (červená kniha)

Popis:

Stavba rieši diaľničný privádzač v úseku od križovatky v Lietavskej Lúčke po napojenie v križovatke Solinky v Žiline a umožní tak napojenie diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.
Stavebné objekty: križovatka Solinky, 3 mosty v celkovej dlžke 180 m, 3030 m protihlukových stien, preložky vodovodov, VN napätí, úprava vodného toku a 3 odlučovače ropných látok.

Posunúť horePosunúť hore