Referencie činnosti a služieb našej spoločnosti

Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa

 • Začiatok prác: 11/2013
 • Ukončenie prác: 12/2015
 • Investičné náklady: 20 199 500 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: združenie ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., ARKO TECHNOLOGY, a.s.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru v zmysle zmluvných podmienok FIDIC ako vedúci člen „Inžinierskeho združenia EUTECH&VRV - Vrakuňa“ spoločností EUTECH a.s., VRV, a.s.

Popis:

Modernizácia a intenzifikácia biologického stupňa čistenia odpadových vôd a súvisiacej mechanickej časti čistiarne na ÚČOV Vrakuňa v Bratislave. Po ukončení projektu bude na ČOV napojených celkovo 460 000 EO.

Stavba je realizovaná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC.

Poprad, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 120,050

 • Začiatok prác: 10/2013
 • Ukončenie prác: 10/2013
 • Investičné náklady: ,
 • Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Zhotoviteľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Služby EUTECH a.s.: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na uvedenú stavbu

Popis:

Predmetnou stavbou investor SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice ako správca toku zabezpečuje spriechodnenie migračných bariér na rieke Poprad, ktoré vznikli v minulosti vybudovaním stupňov na rieke Poprad v úseku medzi mestami Svit a Poprad.

Spišská Teplica, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 121,400

 • Začiatok prác: 10/2013
 • Ukončenie prác: 10/2013
 • Investičné náklady: ,
 • Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Zhotoviteľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Služby EUTECH a.s.: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na uvedenú stavbu

Popis:

Predmetnou stavbou investor SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice ako správca toku zabezpečuje spriechodnenie migračných bariér na rieke Poprad, ktoré vznikli v minulosti vybudovaním stupňov na rieke Poprad v úseku medzi mestami Svit a Poprad.

Spišská Teplica, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 121,550

 • Začiatok prác: 10/2013
 • Ukončenie prác: 10/2013
 • Investičné náklady: ,
 • Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Zhotoviteľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Služby EUTECH a.s.: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na uvedenú stavbu

Popis:

Predmetnou stavbou investor SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice ako správca toku zabezpečuje spriechodnenie migračných bariér na rieke Poprad, ktoré vznikli v minulosti vybudovaním stupňov na rieke Poprad v úseku medzi mestami Svit a Poprad.

Spišská Teplica, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 122,450

 • Začiatok prác: 10/2013
 • Ukončenie prác: 10/2013
 • Investičné náklady: ,
 • Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Zhotoviteľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Služby EUTECH a.s.: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na uvedenú stavbu

Popis:

Predmetnou stavbou investor SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice ako správca toku zabezpečuje spriechodnenie migračných bariér na rieke Poprad, ktoré vznikli v minulosti vybudovaním stupňov na rieke Poprad v úseku medzi mestami Svit a Poprad.

Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, úsek č. I rkm 139,863 - 140,575

 • Začiatok prác: 12/2013
 • Ukončenie prác: 12/2013
 • Investičné náklady: ,
 • Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Zhotoviteľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Služby EUTECH a.s.: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na objekt SO 045 - Obslužná komunikácia

Popis:

Predmetom celej stavby je rekonštrukcia rieky Hornád a objektov s tým súvisiacich. Dĺžka rekonštrukcie je 5 637 m. Cieľom úpravy je zvýšenie kapacity koryta rieky Hornád na Q100, ktorá je nutná z hľadiska protipovodňovej ochrany.

Posunúť horePosunúť hore