Referencie činnosti a služieb našej spoločnosti

Výstavba Wellness centra

 • Začiatok prác: 04/2008
 • Ukončenie prác: 09/2008
 • Investičné náklady: 347 984,76 EUR bez DPH ,
 • Objednávateľ: HOTEL METROPOL a.s., Spišská Nová Ves
 • Zhotoviteľ: Regol tech, bazény a sauny, s. r. o.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Projekt riešil prístavbu objektu, ktorý kapacitne zväčšil pôvodné využitie priestoru konferenčnej miestnosti a súčasne priniesol do hotelového komplexu možnosti relaxu a oddychu v navrhovanej časti s bazénom, plochou fitness a squashovými ihriskami.

Rekonštrukcia a oprava fasády SZP na Štúrovej ulici č. 21 v Košice z ulice Tajovského a Grešákova

 • Začiatok prác: 03/2009
 • Ukončenie prác: 06/2009
 • Investičné náklady: 56 328,03 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Zhotoviteľ:
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Zateplenie fasády termo-izolačným náterom, nátery vonkajších konštrukcií, modernizácia interiérov a hygienických zariadení, dispozičné zmeny účelových priestorov.

Rekonštrukcia bytového domu Charlie a Spoločenského pavilónu

 • Začiatok prác: 09/2008
 • Ukončenie prác: 01/2010
 • Investičné náklady: 2 000 000 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: CM&T a.s., Košice
 • Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s., Michalovce
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Kompletná rekonštrukcia a modernizácia bývalej ubytovne na 131 bytových jednotiek. Projekt riešil výmenu okien, podláh, hygienických zariadení, kúrenia, elektroinštalácie, slaboprúdu, protipožiarnych opatrení, výťahov, ležatých rozvodov vody, dažďových zvodov, zateplenie budovy, opravu omietok a maľby v celom objekte.

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Ždani

 • Začiatok prác: 05/2009
 • Ukončenie prác: 03/2010
 • Investičné náklady: 389 812,45 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: obec Ždaňa
 • Zhotoviteľ:
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Projekt riešil:

- zateplenie fasády polystyrénom, zateplenie strechy čadičovým granulátom – fúkanou izoláciou a zmena plochej strechy na šikmú pultovú nad pavilónom F – časť jedáleň,

- výmena pôvodných drevených okien na plastové päťkomorové z dvojsklom s vetracou štrbinou,

- v učebniach a na chodbách výmena PVC s vyrovnaním nášľapnej vrstvy podlahy nivelačnou stierkou.

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Čani

 • Začiatok prác: 06/2009
 • Ukončenie prác: 08/2010
 • Investičné náklady: 1 372 786,40 bez DPH,
 • Objednávateľ: obec Čaňa
 • Zhotoviteľ: J.P.– STAV spol. s r.o. Rožňava
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

- zateplenie fasády pavilónov A, B, C, D, E, F a H polystyrénom hr. 100 mm;

- výmena všetkých drevených okien za plastové vrátane vchodových dverí;

- zastrešenie a zateplenie pavilónov A, B, C drevenými priehradovými väzníkmi, v pavilóne D v nižšej časti drevenou konštrukciou vrátane strešnej krytiny. Osadenie pružnej povlakovej fólie u pavilónov F, E, G a nad telocvičňou v pavilóne D. Výmena strešných svetlíkov za polykarbonátové v pavilóne E;

- vybudovanie rámp pre imobilných – hlavný a vedľajší vstup;

- vytvorenie WC pre imobilných;

- osadenie vnútorných žalúzií na všetkých oknách, vymaľovanie vnútorného ostenia

Prístavba a nadstavba k materskej škole v obci Čaňa

 • Začiatok prác: 10/2009
 • Ukončenie prác: 11/2010
 • Investičné náklady: 207 370,57 bez DPH,
 • Objednávateľ: obec Čaňa
 • Zhotoviteľ: J.P.– STAV spol. s r.o. Rožňava
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Prístavbu tvorí nový schodiskový priestor – spája MŠ s hospodárskym pavilónom. Nadstavbu tvorí poschodie hospodárskeho pavilónu, v ktorom sa nachádza telocvičňa a s ňou súvisiace priestory – šatňa, sklad náradia, kabinet učiteliek, WC učiteliek.

Posunúť horePosunúť hore